Προσευχές

Συγνώμη με ταπείνωση

Συγνώμη με ταπείνωση

Συγνώμη για τα λάθη τους πολλοί ζητούν μα χωρίς ταπείνωση καρδιάς ματαιοπονούν τον εαυτό τους και τους άλλους λοιδορούν όπως…

proseuxi_gia_egymosini

Προσευχή για εγκυμοσύνη

Προσευχή γιά ἐγκυμοσύνη, γιά εὐλογία, προστασία καί γαλήνη στή μητέρα καί τό κυοφορούμενο τέκνο. Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί…

prayer

Προσευχή για το Άγχος

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος…