Προσευχές

Ημέρες και Περίοδοι Νηστείας

 Ημέρες και Περίοδοι Νηστείας Νηστεία της Τετάρτης & της Παρασκευής, εκτός αν υπάρχει κατάλυση. Νηστεία των Χριστουγέννων, η οποία αρχίζει…

Γεννηθήτω το θέλημά Σου…

Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου Φιλάνθρωπε Κύριε, δεν λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα Σου…