Προσευχές

Πόση ώρα να Προσεύχομαι; (Υπέροχο δίδαγμα)

Πόση ώρα να προσεύχομαι; Ρώτησα κάποτε ένα νέο 16 ετών: -Αγαπάς, παιδί μου, το Θεό; -Τον αγαπώ πολύ, πάτερ μου, μου απάντησε αυθόρμητα. -Προσεύχεσαι σ’ Αυτόν τακτικά; -Όχι! μου είπε με ειλικρίνεια. Ο νέος αυτός δεν μπορούσε να συλλάβει την...

Μη με αφήνεις Παναγίτσα μου!

«Κάθε προσευχή είναι ένα δώρο από το Θεό. Εμείς όμως είμαστε αδύναμοι. Προσευχήσου παιδάκι μου όπως μπορείς. Το πηγάδι είναι βαθύ το σχοινί όμως και ο κουβάς είναι πιο κοντά. Διάβασε το πρωί τον Ακάθιστο...

ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ

Κύριε, Τώρα πού φτάνει στό τέλος της ἡ ἀποψινή μου ἐπικοινωνία μαζί Σου, κι ἀφοῦ Σοῦ εἶπα ὅ,τι μέ βάραινε, ὅ,τι μέ πονοῦσε, τώρα, Κύριε, νιώθω τήν ἀνάγκη νά πῶ τό ταπεινό μου εὐχαριστῶ. Εὐχαριστῶ πού...

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ἐπί ἐνοχλήσει πονηρῶν λογισμῶνΠαναγία Δέσποινά μου Θεοτόκε, ἀποδίωξον ἀπ᾿ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καί ἀναξίου δούλου σου τήν ἀκηδίαν, τήν λήθην, τήν ἄγνοιαν, τήν ἀμέλειαν καί πάντας τούς πονηρούς λογισμούς και αἰσχρούς καί βλασφήμους· ἀποσόβησον...

Ευχή στην Αγία Τριάδα – Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Δόξα σοι, Παναγία Τριάς, ο Θεός ημών Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Δόξα σοι, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἀει παρορῶν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. Δόξα σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταξιώσας με καὶ τὴν...

Δυνατη προσευχή Υπέρ Υγείας αρρώστου

Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τους ασθενούντας αδελφούς ημών επίσκεψαι εν τω ελέει σου. Έκτεινον τον βραχίονά σου, τον πλήρη ιάσεως και θεραπείας, και ίασαι αυτούς, εξανιστών από κλίνης και αρρωστίας. Επιτίμησον τω πνεύματι...

ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

Ιησού, Σύ που δημιούργησες τούς Αγγέλους, καί είσαι Κύριος αυτών των άυλων όντων, που σε δοξολογούν ασίγητα, Σε δοξολογώ, Ιησού, πού καλλώπισες όλα τα κτίσματα, Σ΄ευχαριστώ, γιατί με το λογικό που μου έδωσες τα...

Η τελευταία προσευχή του Αγίου Γεωργίου

Ο Μάρτυς του Χριστού Γεώργιος, όταν έφτασε πλέον στον τόπο της καταδίκης, παρακάλεσε τους δήμιους να του αφήσουν λίγο χρόνο. Αυτήν ακριβώς τη χάρη ζήτησε ο Άγιος από τους εχθρούς της Πίστεώς του. Εκείνοι ικανοποίησαν...

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΜΑΓΕΙΑΣ : Ευχή Αγίου Κυπριανού – Διαλύουσα τα Μάγια

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἠμῶν ὁ κρατῶν καί κυβερνῶν τά πάντα, Ἅγιος καί δεδοξασμένος ὑπάρχεις. Διό Βασιλεῦ τῶν Βασιλευόντων καί Κύριε τῶν Κυριευόντων δόξα σοί. Ὁ καθήμενος ἐν τῷ φωτί τῷ ἀπείρω καί...

Προσευχή για τους άλλους

Μην αρνήσαι να προσεύχεσαι για κάποια ψυχή(πού σου το εζήτησε), έστω και αν δεν διαθέτης καρποφόρο προσευχή. Διότι η πίστις εκείνου πού εζήτησε την προσευχή, έσωσε πολλές φορές κι εκείνον που προσευχήθηκε και μάλιστα με...

Η ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΧΗ “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν...

Να λέγεις παιδί μου την ευχή . “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με” , ημέρα και νύχτα συνέχεια. Η ευχή θα τα φέρει όλα, η ευχή περιέχει τα πάντα: αίτηση, παράκληση, πίστη, ομολογία, θεολογία κλπ....

Αν θέλεις να βρεις τον Θεό δια της “ευχής” δεν θα σταματάς ποτέ αυτήν...

Έλεγε ο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Η πράξη της νοεράς προσευχής Είναι να βιάσεις τον εαυτόν σου Να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτως. Στην αρχή γρήγορα, να μην προφθάνει ο...

Γλυκύτατε Χριστέ

Θεέ μου... Από μικρό παιδί στο αίμα μου κυλάς..     Από μικρό παιδί σκιρτά η ψυχή μου, κάθε φορά που θα σταθώ στο άγιο σου εικόνισμα. Από μικρό παιδί σε έχω προστάτη, πατέρα, αδελφό, δάσκαλο, σε έχω Θεό μου. Σε...

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

Περί της Ιεράς καί Θεοποιοΰ Προσευχής Αυτή ή θεία προσευχή, ή έπίκλησις τοΰ Σωτήρος μας, τό Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, έλέησόν με, είναι καί προσευχή καί ευχή καί ομολογία πίστεως. Παρέχει τό "Αγιον Πνεύμα, είναι χορηγός...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!